אניאס שטיינמץ – מייסדת ויושבת ראש

אניאס שטיינמץ עוסקת במגוון רחב של פעילויות פילנתרופיות. היא יושבת הראש של קרן שטיינמץ, נשיאת עמותת עזרה ותקווה וחברה בחבר הנאמנים של המכללה האקדמית, נתניה. בשנת 2006 הקימה יחד עם בעלה את קרן אניאס ובני שטיינמץ אשר פועלת למען הרווחה וההעצמה של קבוצות אוכלוסיה שונות בישראל החל מילדי הגיל הרך ועד לסטודנטים במוסדות אקדמיים.

אניאס מעורבת מאוד בפעילות הקרן. השקפת עולמה, על פיה יש להשקיע בילדים ובחינוך מגיל צעיר, השפיעה מאוד על אסטרטגיות הפעולה של הקרן ועל תחומי פעילותה.