הגיל הרך

מחקרים רבים מראים שחוויותיו של ילד בשנותיו הראשונות הן קריטיות לשלומו, לבריאותו הנפשית ולהתפתחותו השכלית והרגשית. בשנים אלה מתעצבות ומתפתחות יכולותיו השכליות והחברתיות, נרקמת התייחסותו כלפי עצמו וסביבתו, ומתעצבת התייחסות הסביבה אליו. כיום ברור אילו פערים התפתחותיים עלולים להיווצר בהעדר טיפול נכון בילד בשלוש השנים הראשונות לחייו, ועד כמה קשה לגשר עליהם בשנים שלאחר מכן.

התערבות מניעתית מוקדמת בגיל הרך עשויה לצמצם פערים עתידיים אלה ולחסוך את ההשקעה הרבה הכרוכה בתוכניות שיקום וטיפול. מפרסומי הבנק העולמי עולה כי "כל דולר שמושקע בילד בגיל הרך שווה להשקעה של שבע דולר בגילאים בוגרים".

מחקרים כלכליים מוכיחים כי ההשקעה בגילאים אלו היא הרווחית ביותר ותישא תשואה לאורך זמן רב ביותר.

Early Childhood Icon

הבעיה

למרות החשיבות העליונה שמייחס המחקר לטיפול בילדים בגיל הרך, וההיגיון הכלכלי והמוסרי הקיים בהשקעה זו, תחום הגיל הרך בארץ סובל מבעיות מבניות וחוסרים רבים. אין בארץ גוף רשמי שלוקח אחריות כוללת על ילדים מרגע לידתם. מערך השירותים לגיל הרך במדינת ישראל נבנה טלאי על טלאי ומחולק, הן ברמה הממשלתית והן ברמה המוניציפאלית, בין חמישה משרדי ממשלה, רשויות מקומיות ועשרות ארגונים שפועלים בשטח. מצב זה מביא ל:

 • העדר מדיניות כוללת ואחריות של המדינה להתפתחות הילדים הגדלים בה.
 • העדר מודעות לחשיבותו הקריטית של הטיפול בגיל הרך ולכדאיות הכלכלית

  של ההשקעה בו.

 • העדר תאום בין עשרות הגופים המטפלים בגיל הרך.
 • העדר רצף טיפולי בילדים החל מרגע לידתם ועד יציאתם ממערכת החינוך.
 • העדר ראיה מקצועית, סטנדרטים ומדידת תפוקות.
 • העדר/מיעוט תקציבים ואפשרויות ליצירת סדרי עדיפויות תקציביים.
 • העדר/מיעוט אנשי מקצוע
child plays with baloon

הפיתרון

קרן אניאס ובני שטיינמץ שמה לה למטרה לקדם את נושא הגיל הרך על ידי סיוע בהקמת מערכי שירותים עירוניים מקצועיים ברשויות מקומיות.

תמיכת הקרן בתחום הגיל הרך ברשויות המקומיות מבוססת על שתי דרישות:

 • על הרשות המקומית והעומד/ת בראשה לקדם את תחום הגיל הרך מתוך מחויבות עמוקה לקידום התחום הגיל הרך בישוב.
 • על הרשות המקומית למנות מנהל/ת מקצועי/ת תחת אגף החינוך ברשות באחריות מחלקת לידה – שש.

כדי לסייע לרשויות המקומיות לעמוד בדרישות אלה באופן מיטבי לאורך זמן פועלת קרן שטיינמץ בכמה חזיתות. היא מפעילה תכנית הכשרה למנהלי תחום הגיל הרך ברשויות מקומיות, מפרסמת דוחות שנתיים מקיפים על העשייה העירונית בתחום, ומנהלת ימי עיון ופורומים מקצועיים כדי להעניק לאנשי המקצוע בתחום ידע מקצועי רלוונטי ואת התמיכה הנדרשת כדי לעשות את עבודתם בצורה הטובה ביותר. 

מודל עירוני

Child laying his head on his mother

מנהל/ת תחום הגיל הרך ברשות המקומית

קרן שטיינמץ רואה ברשויות המקומיות הזדמנות לבצע שינוי עמוק בתחום הגיל הרך, ומעודדת אותן למנות מנהל/ת תחום הגיל הרך תחת אגף החינוך.

תפקיד מנהל/ת התחום הוא לאפשר לרשות לקחת אחריות על הילדים הגדלים בה ולפתח ראיה מקצועית-אוניברסלית של התחום.

 

Children playing on mattresses

מדידה והערכה

כל פעילות הקרן לקידום תחום הגיל הרך ברשויות המקומיות מבוססת על שלושה מדדים שנבחנים מידי שנה:

 • מטרות ויעדי הקרן
 • מטרות ויעדים של מערך הגיל הרך בכל רשות

. מטרות ויעדים של תוכניות ההתערבות המופעלת במימון הקרן

ההערכה והמדידה נעשות על ידי הרשויות, מועברות לקרן ומוגשות, מדי שנה בדוח מסכם.

Children playing with sand

פיתוח ידע מקצועי

הניהול וכוח האדם המקצועי במערכי השירותים לגיל הרך הם הנכס החשוב ביותר. לכן פיתוח ידע מקצועי מהווה מטרה מרכזית עבור הקרן. בנוסף מובילה הקרן עבודה רוחבית משותפת עם אנשי מקצוע דרך פורום מנהלות יחידות לגיל הרך ופורום אנשי מקצוע פרא רפואיים שעובדים בטיפות חלב.

הקרן גם עורכת ימי עיון מקצועיים בהתאם לבקשות שעולות מאנשי המקצוע ברשויות כשלוש פעמים בשנה.