כלי הערכה ומדידה

מחקרים רבים מראים שחוויותיו של ילד בשנותיו הראשונות הן קריטיות לשלומו, לבריאותו הנפשית ולהתפתחותו השכלית והרגשית. בשנים אלה מתעצבות ומתפתחות יכולותיו השכליות והחברתיות, נרקמת התייחסותו כלפי עצמו וסביבתו, ומתעצבת התייחסות הסביבה אליו. כיום ברור אילו פערים התפתחותיים עלולים להיווצר בהעדר טיפול נכון בילד בשלוש השנים הראשונות לחייו, ועד כמה קשה לגשר עליהם בשנים שלאחר מכן.

התערבות מניעתית מוקדמת בגיל הרך עשויה לצמצם פערים עתידיים אלה ולחסוך את ההשקעה הרבה הכרוכה בתוכניות שיקום וטיפול. מפרסומי הבנק העולמי עולה כי "כל דולר שמושקע בילד בגיל הרך שווה להשקעה של שבע דולר בגילאים בוגרים".

מחקרים כלכליים מוכיחים כי ההשקעה בגילאים אלו היא הרווחית ביותר ותישא תשואה לאורך זמן רב ביותר.

Early Childhood Icon

הורדת טפסים