פורום היחידות להתפתחות הילד בקהילה

יחידות להתפתחות הילד מוקמות על ידי רשויות מקומיות בסיוע קרנות פילנתרופיות מתוך הכרה בחשיבותן הקריטית להתפתחות תקינה של ילדים. הרציונל העומד מאחורי הקמתן מבוסס על הידע המחקרי המצביע על גיל הינקות (לידה עד שלוש) והגיל הרך (משלוש עד שש) כתקופות קריטיות לטיפוח ולטיפול אשר משפיעות באופן מרחיק לכת על המשך החיים. ביחידות ההתפתחותיות פועל צוות פרא-רפואי שעוסק באבחון ובטיפול בילדים בגיל הרך. כל יחידה מתנהלת באופן עצמאי ומתמודדת עם סוגיות מקצועיות ותקציביות.

הרשויות המקומיות והקרנות מקימות ומסבסדות את היחידות מתוך הכרה בחשיבותן, תוך ידיעה שהן לא תוכלנה לשרוד תקציבית לאורך זמן ללא תמיכה פרטית. מדינת ישראל לוקחת אחריות מינימאלית על תפעולן של היחידות באמצעות קופות החולים ומפקחת עליהן מבחינה מקצועית באמצעות משרד הבריאות.

יחד עם קרן שטיינמץ וקרן רש"י, הקימו נציגות של היחידות להתפתחות הילד פורום ארצי הפועל לקידום המטרות הבאות :

  • שיפור השירותים הניתנים על-ידי היחידות
  • מימוש זכויות הילדים בגיל הרך לטיפול נגיש ברמה מקצועית נאותה ואיכותית בהתאם לצרכיהם
  • הכרה בחשיבות הגיל הרך בקרב קובעי המדיניות למען הקצאת משאבים ממלכתיים להפעלת היחידות
  • קידום המקצועיות של העובדים הפרא-רפואיים
  • קידום מעמד היחידות, ושיפור יציבותן הכלכלית כך שיוכלו לספק שירותים איכותיים לאוכלוסייה

(קישור לדף הפייסבוק של הפורום)